Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Fundamentals of Information Security (ECC-PIS)

Tóm tắt khóa học:

Khóa học được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản về kĩ năng tìm kiếm; đánh giá các điểm yếu và lỗ hổng trong các hệ thống mục tiêu, đồng thời sử dụng kiến thức và các công cụ tương tự như một hacker xâm nhập vào hệ thống mạng, từ đó hoàn thiện phương thức dự phòng và chống tấn công; xâm nhập.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản về kĩ năng tìm kiếm; đánh giá các điểm yếu và lỗ hổng trong các hệ thống mục tiêu, đồng thời sử dụng kiến thức và các công cụ tương tự như một hacker xâm nhập vào hệ thống mạng, từ đó hoàn thiện phương thức dự phòng và chống tấn công; xâm nhập.

Thời lượng: 03 ngày

Nội dung chi tiết:

Module 1: Information Security Fundamentals

Module 2: Addressing Threats

Module 3: Backdoors, Virus and Worms

Module 4: Introduction to Linux Operating System

Module 5: Password Cracking

Module 6: Cryptography

Module 7: Web Servers and web applications

Module 8: Wireless Networks

Module 9: Intrusion Detection System

Module 10: Firewalls and Honey Pots

Module 11: Hacking Cycle

Module 12: Introduction to Ethical Hacking