Close
COURSE LIST / SECURITY

Quản trị và bảo mật mạng, máy chủ ứng dụng

Course Summary:

Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành nhằm bảo đảm an ninh cho hệ thống mạng LAN bao gồm các bước bảo mật, gia cố cho các máy tính hệ điều hành Windows, Linux, các máy chủ ứng dụng. Bảo mật an toàn trên mạng Internet, WWW, an toàn cho mạng không dây, các kỹ thuật tấn công. Xây dựng chính sách an toàn thông tin, bảo mật cho mạng Wifi, triển khai hệ thống Firewall,…

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Nội dung chi tiết:

Bài 01: Các thành bảo vệ mạng phần thiết yếu

Bài 02: TCP//IP nâng cao

Bài 03: Mật mã và bảo mật dữ liệu thông tin

Bài 04: Củng cố HĐH Windows Server 2003

Bài 05: Củng cố hệ thống máy tính Linux

Bài 06: Router và danh sách kiểm soát truy cập

Bài 07: Thiết kế Firewall

Bài 08: Cấu hình Firewall

Bài 09: Bảo mật trên mạng Internet và www

Bài 10: An ninh cho mạng không dây (Wifi)

Bài 11: Các kỹ thuật tấn công