Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Oracle Fusion Middleware 11g: Java EE Application Developer

Tóm tắt khóa học:

Khóa học lập trình Java cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc cho việc lập trình với Java, bao gồm: thông tin về cú pháp của ngôn ngữ lập trình Java, lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java; tạo các giao diện người dùng đồ họa (GUI), trường hợp ngoại lệ, tập tin đầu vào / ra (I / O), và chủ đề, và mạng.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu khóa học:  
Khóa học lập trình Java cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc cho việc lập trình với Java, bao gồm: thông tin về cú pháp của ngôn ngữ lập trình Java, lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java; tạo các giao diện người dùng đồ họa (GUI), trường hợp ngoại lệ, tập tin đầu vào / ra (I / O), và chủ đề, và mạng. Các lập trình quen thuộc với khái niệm hướng đối tượng có thể học cách phát triển ứng dụng công nghệ Java,các tính năng nền tảng Java, Standard Edition 6 (Java SE 6) , và sử dụng các sản phẩm Java SE Development Kit 6 (JDK 6). Các học viên được thực hành bằng cách sử dụng NetBeans, Môi trường phát triển tích hợp (IDE).
Điều kiện tham gia khóa học:

 • Tạo và chỉnh sửa các file văn bản bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản
 • Hiểu được các nguyên tắc lâp trình hướng đối tượng
 • Hãy có thẩm quyền trong việc tạo ra các chương trình trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình hoặc đã hoàn thành khóa học có mã số: SL-110-SE6
 • Nắm được các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung khóa học:

 • Getting Started
 • Object-Oriented Programming
 • Identifiers, Keywords, and Types
 • Expressions and Flow Control
 • Arrays
 • Class Design
 • Advanced Class Features
 • Exceptions and Assertions
 • Collections and Generics Framework
 • I/O Fundamentals
 • Console I/ O and File I/O
 • Building Java GUIs Using the Swing API
 • Handling GUI-Generated Events
 • GUI-Based Applications
 • Threads
 • Networking