Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Programming Web Component Development with Servlets & JSPs, Java EE6

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên những kĩ năng và kinh nghiệm thực tế làm thế nào để áp dụng 1 cách nhanh chóng công nghệ JSPs và Servlets vào các ứng dụng web sao cho phù hợp với bất kỳ máy chủ ứng dụng Java EE6 nào. Học viên được tiếp xúc với các phương pháp cập nhật mới nhất để phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng web cới công nghệ Java.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kĩ năng và kinh nghiệm thực tế làm thế nào để áp dụng 1 cách nhanh chóng công nghệ JSPs và Servlets vào các ứng dụng web sao cho phù hợp với bất kỳ máy chủ ứng dụng Java EE6 nào. Học viên được tiếp xúc với các phương pháp cập nhật mới nhất để phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng web cới công nghệ Java.

Những bài thực hành Lab trang bị cho học viên kĩ năng cần thiết trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng web với quy mô từ trung bình trở lên. Tiêu điểm của khóa học này là công nghệ Java EE6, sử dụng Java EE SDK trên máy chủ ứng dụng Glassfish.

Các nội dung chính:

 • Viết các Servlets bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java (Java Servlets)
 • Tạo các ứng dụng web mạnh mẽ bằng cách sử dụng Struts, quản lý phiên, các bộ lọc, và tích hợp cơ sở dữ liệu.
 • Viết các trang JSPs.
 • Tạo và duy trì các trang JSPs bằng cách sử dụng ngôn ngữ, JSP Standard Tag Library (JSTL), và các khuôn khổ Struts
 • Tạo các ứng dụng web được tích hợp Struts và các trang JSP

Thời lượng: 05 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Introduction to Java Servlets
 • Introduction to Java Server Pages
 • Implementing an MVC Design
 • The servlet's environment
 • Container facilities for servlets and JSPs
 • More view facilities
 • Developing JSP pages
 • Developing JSP pages using custom tags
 • More Controller facilities
 • More options for the Model
 • Asynchronous web applications
 • Web application security