Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms

Course Summary:

Khóa học này trang bị kiến thức giúp học viên biết cách sử dụng Oracle Forms Builder 11g để nhanh chóng xây dựng và mở rộng các ứng dụng, nâng cao hiệu suất cho Web. Học viên xây dựng mẫu hình thức ứng dụng cho một hệ thống nhận yêu cầu, bằng cách sử dụng một loạt các điều khiển giao diện đồ họa, tăng cường sự xuất hiện và chức năng của ứng dụng cơ bản bằng cách kích hoạt PL / SQL, JavaBeans và các thành phần Java Pluggable. Học viên học để thay thế hoặc bổ sung xử lý giao dịch mặc định. Họ sử dụng WebUtil để tương tác với máy người dùng, và cũng có thể học cách vượt qua giá trị từ dạng này sang dạng khác. Họ tìm hiểu làm thế nào để xác nhận người dùng nhập vào, kiểm soát điều hướng, và hiển thị tin nhắn có ý nghĩa cho người sử dụng.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này trang bị kiến thức giúp học viên biết cách sử dụng Oracle Forms Builder 11g để nhanh chóng xây dựng và mở rộng các ứng dụng, nâng cao hiệu suất cho Web. Học  viên xây dựng mẫu hình thức ứng dụng cho một hệ thống nhận yêu cầu, bằng cách sử dụng một loạt các điều khiển giao diện đồ họa, tăng cường sự xuất hiện và chức năng của ứng dụng cơ bản bằng cách kích hoạt PL / SQL, JavaBeans và các thành phần Java Pluggable. Học viên học để thay thế hoặc bổ sung xử lý giao dịch mặc định. Họ sử dụng WebUtil để tương tác với máy người dùng, và cũng có thể học cách vượt qua giá trị từ dạng này sang dạng khác. Họ tìm hiểu làm thế nào để xác nhận người dùng nhập vào, kiểm soát điều hướng, và hiển thị tin nhắn có ý nghĩa cho người sử dụng.

Thời lượng: 5 ngày

Đối tượng học viên:

-       Người Phát triển các ứng dụng trên Oracle

-       Hỗ trợ kĩ thuật

-       Phát triển PL/SQL

Điều kiện tham gia khóa học:

Có kinh nghiệm sử dụng SQL và PL/SQL

Nội dung chi tiết:

 • Running a Forms Application
 • Working in the Forms Builder Environment
 • Creating a Basic Form Module
 • Creating a Master-Detail Form
 • Working Data Blocks and Frames
 • Working with Text Items
 • Creating LOVs and Editors
 • Creating Additional Input Items
 • Creating Noninput Items
 • Creating Windows and Content Canvases
 • Working with Other Canvas Types
 • Producing and Debugging Triggers
 • Adding Functionality to Items
 • Displaying Run-Time Messages and Alerts
 • Using Query Triggers
 • Validating User Input
 • Controlling Navigation
 • Overriding or Supplementing Transaction Processing
 • Writing Flexible Code
 • Sharing Objects and Code
 • Using WebUtil to Interact with the Client
 • Introducing Multiple Form Applications