Close

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành. Nội dung chỉnh của khóa học bao gồm:

 • Thực hiện cài đặt cơ bản và cập nhật gói phần mềm;
 • Thực hiện các dịch vụ cơ bản, quy trình, kiểm soát truy cập và quản lý;
 • Thực hiện lưu trữ dữ liệu cơ bản, khu, mạng và quản trị người dùng.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Kiểm soát truy cập vào hệ thống tập tin
 • Quản lý hệ thống quy trình
 • Lịch hệ thống tác vụ
 • Giám sát hệ thống
 • Khắc phục sự cố về hệ thống
 • Cài đặt hệ điều hành Oracle Solaris 11 bằng cách sử dụng một trình cài đặt tương tác
 • Cập nhật hệ điều hành Oracle Solaris 11 sử dụng IPS
 • Quản lý các gói phần mềm trong hệ điều hành Oracle Solaris 11
 • Quản trị dịch vụ SMF
 • Khởi động và