Close

QNET đào tạo giải pháp SAP NetWeaver - AS ABAP


03/01/2017
Trung tuần tháng 12 vừa qua, QNET đã hoàn thành đào tạo khóa học ABAP - Workload Analysis dành cho các học viên đang làm công tác Tư vấn công nghệ và Quản trị hệ thống.

Khóa học bao gồm 7 modules diễn ra trong vòng 24 giờ, giúp học viên được tìm hiểu về giám sát hiệu suất và điều chỉnh các hệ thống SAP dựa trên AS ABAP. Các khái niệm giải thích  được thể hiện bằng SAP ECC và áp dụng với hầu hết các phần khác.

Sau khóa học, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để:

-          Xử lý nội bộ các yêu cầu của người dùng trong phạm vi AS ABAP based trên hệ thống SAP

-          Tìm ra các “thủ phạm” làm tắc nghẽn hiệu năng quan trọng của hệ thống và xử lý chúng

-           Hiểu và quản trị được các cấu phần tune của một hệ thống SAP

Khóa học được triển khai tuân thủ theo bản quyền của hãng công nghệ SAP, các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học và được cấp chứng chỉ Hoàn thành khóa học của SAP, chứng chỉ có giá trị toàn cầu.

Bình luận của bạn