Close

Đào tạo Machine learning in Python


06/06/2018
Trung tuần tháng 6 vừa qua, Qnet đã bế giảng khóa học Machine learning in Python dành cho các học viên đến từ các công ty phần mềm tại Hà nội. Đây là khóa học đầu tiên mở đầu trong series các khóa học về Machine Learning, giúp học viên trang bị những kiến thức nền tảng, làm tiền đề cho việc tìm hiểu các kiến thức nâng cao, phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Trí tuệ thông minh nhân tạo(AI).

Khóa học không chỉ cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về Data Science mà còn cung cấp kiến thức cơ bản về Machine Learning, một lĩnh vực nổi bật của Data Science.

Hướng dẫn Học viên cách phân tích dữ liệu bao gồm thu thập dữ liệu, khám phá, phân tích, học từ dữ liệu, trực quan hóa và tạo ra các báo cáo thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Mathplotlib, Scikit-Learn…

Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu hấp dẫn

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
  • Nắm được quy trình làm việc cơ bản của Data Science
  • Sử dụng được các bộ thư viện, công cụ như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn…
  • Hiểu và vận dụng cách tìm dữ liệu, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, sử dụng các công cụ và kỹ thuật tìm ra câu trả lời
  • Thực hiện phân tích thống kê cơ bản và áp dụng các phương thức Machine Learning
  • Hiển thị kết quả một cách hiệu quả
Bình luận của bạn