Close

Khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift


05/03/2019
Trung tuần tháng 2 vừa qua, QNET đã tổ chức thành công khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift. Trong 24 giờ đào tạo tại LAB, các chuyên gia phát triển ứng dụng đến từ khối ngân hàng đã được trang bị các kiến thức nên tảng bao gồm:

  • Hiểu về Kiến trúc container, Docker, and Red Hat OpenShift
  • Tạo các dịch vụ container.
  • Quản lý container và hình ảnh container.
  • Tạo hình ảnh container tùy chỉnh.
  • Triển khai các ứng dụng được đóng gói trên Red Hat OpenShift.
  • Triển khai các ứng dụng đa container.

Các học viên muốn đăng ký tham gia khóa học này cần phải có kiến thức đầu vào như sau:

  • Có thể sử dụng thiết bị đầu cuối Linux và ban hành các lệnh hệ điều hành
  • Đã có chứng chỉ Quản trị viên Hệ thống được Chứng nhận của Red Hat (RHCSA) hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương
  • Có kinh nghiệm với kiến trúc ứng dụng web và các công nghệ tương ứng của họ
Leave your comment