Close

QNET tổ chức đào tạo Quản lý rủi ro chuyên nghiệp RMP


11/10/2016
Ngày 9/10 vừa qua, QNET đã hoàn thành triển khai Chương trình đào tạo PMI-RMP (Risk Management Professional) cho cán bộ ngân hàng BIDV.

PMI-RMP là chứng chỉ về Quản lý rủi ro chuyên nghiệp, mức độ khó cao hơn rất nhiều so với các chứng chỉ khác của PMI như PMP, PMI-SP,… Tuy nhiên, Học viên của lớp đã rất chủ động trong việc học và tích cực trong các hoạt động thảo luận nhóm nên khóa học đã thực sự đạt được hiệu quả cao.

Kêt thúc khóa học, học viên đã thu nhận được:

  •  Được cấp chứng chỉ 30 PMI-RMP contact hours - một trong các điều kiện cần để thi PMI-RMP
  • Nắm được phương pháp quản lý rủi ro theo chuẩn của PMI
  • Áp dụng vào thực tế quản lý rủi ro các dự án tại doanh nghiệp (phân tích 1 case study thực tế)

Sau khóa học, QNET sẽ hỗ trợ học viên chuẩn bị hồ sơ và ôn tập kiến thức để học viên đủ điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ quốc tế RMP trong vòng 3 tháng tới.

Bình luận của bạn