Close

Tại sao chúng ta cần phương pháp học tích cực?

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới khác với thế giới nơi chúng ta đã tới trường nhiều năm trước. Nhiều điều thường đã có tác dụng trong quá khứ thì không còn có tác dụng ngày nay. Thay đổi xảy ra ở mọi nơi và tác động tới mọi thứ cho nên cách chúng ta dạy cũng cần thay đổi. Ngày nay phương pháp học tích cực đang được dùng ở nhiều trường Mĩ và bắt đầu lan rộng sang các nước khác nhưng một số thầy giáo vẫn còn ngần ngại vì họ không thoải mái với ý tưởng rằng sinh viên là “người học tích cực” và chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ.

Để phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp ngày nay, sinh viên phải có cả tri thức và kĩ năng. Phương pháp giảng bài truyền thống hội tụ phần lớn và ghi nhớ không đáp ứng được cho nhu cầu thị trường ngày nay. Về căn bản với việc tham gia tích cực vào học tập, sinh viên học nhiều và nhớ tài liệu trong một thời gian dài. Sinh viên học nhiều hơn khi họ biết tài liệu là quan trọng, tại sao họ phải biết nó, và làm sao nó giúp cho họ trong nghề nghiệp tương lai của họ. Sinh viên học nhiều hơn khi họ tương tác với người khác qua thảo luận trên lớp. Sinh viên học nhiều hơn bằng việc làm công việc rồi nói với người khác về việc đó. Sinh viên học nhiều hơn khi họ hiểu nó, không chỉ trên bề mặt mà ở mức sâu hơn rồi nó trở thành tri thức riêng của họ. Sinh viên học nhiều hơn khi họ bắt đầu hỏi các câu hỏi rồi tìm câu trả lời cho bản thân họ. Sinh viên học nhiều hơn khi họ thách thức logic và suy luận rồi đi tới ý tưởng mới, quan niệm mới như cách khác để giải quyết vấn đề. Sinh viên học nhiều hơn khi bắt đầu đi tới các ý tưởng mới hơn tài liệu môn học và đây là nơi phát kiến xảy ra.

Bằng tham gia tích cực, sinh viên sẽ yêu thích học nhiều hơn, đây là điều tạo ra thói quen học cả đời. Cuối cùng sinh viên sẽ được thay đổi bởi điều họ học, cách họ nghĩ, và họ bắt đầu thấy cách mọi thứ được kết nối, quan hệ và tích hợp trong thế giới quanh họ. Thói quen học tập sẽ trở thành niềm đam mê về tri thức. Nó sẽ động viên sinh viên không chỉ học, mà còn làm sao học theo cách có ý nghĩa. Bằng việc tham gia tích cực vào học tập, sinh viên sẽ học cách làm việc với hết khả năng của họ để theo kịp với mọi tri thức sẵn có, trên lĩnh vực của họ cũng như bên ngoài lĩnh vực của họ và là nhà chuyên nghiệp thông thái.

Tôi nghĩ đây là những lí do để thay đổi cách chúng ta dạy. Chúng ta cần giúp sinh viên đi xa khỏi phương pháp truyền thống vốn dựa trên thầy truyền thụ tri thức cho trò để hướng sang thầy hướng dẫn trò học tích cực bằng việc làm, học bằng việc tham gia, để phát triển thái độ học cả đời.

Bình luận của bạn