Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Phục hồi thảm hoạ và duy trình kinh doanh liên tục

Class Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp để nhận dạng các lỗ hổng, các điểm yếu trong hệ thống và đưa ra các biện pháp thích hợp để phòng chống nhằm giảm nhẹ những rủi ro về bảo mật cho một tổ chức. Khóa học cũng cung cấp các kỹ năng mạng một cách chuyên nghiệp, cơ bản về khôi phục sau thảm họa. Nội dung bao gồm chuẩn bị kế hoạch khôi phục sau thảm họa; đánh giá rủi ro; phát triển các thủ tục và các chính sách; hiểu rõ vị trí và mối quan hệ của các thành viên trong tổ chức; triển khai thực hiện kế hoạch và khôi phục sau thảm họa. Khóa học đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để phát triển kế hoạch khôi phục sau thảm họa. Học viên sẽ học cách thiết lập một hệ thống mạng an toàn bằng cách thiết lập những chính sách và thủ tục cũng như làm thế nào để có thể khôi phục hệ thống mạng trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Duration: 5 ngày


Start Date: 11/17/2014 - End Date: 11/21/2014


Venue: Qnet_Hà Nội


Remark:

- Giáo trình theo bản quyền của Học viện An ninh thông tin Hoa Kỳ EC- Council - Chứng chỉ hoàn EC- Council cấp - QNET hỗ trợ tổ chức thi CCQT vào ngày cuối của khóa học miễn phí lệ phí thi trị giá 250 USD/học viên