Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: AIX Basics (AN10G)

Tóm tắt lớp học:


Thời lượng: 40 giờ (5 ngày)


Ngày bắt đầu: 21/05/2016 - Ngày kết thúc: 26/05/2016


Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng , Hà Nội


Ghi chú: