Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Kỹ năng Hỗ trợ User chuyên nghiệp [IT Helpdesk Skills]

Class Summary:


Duration: 40 giờ (5 ngày)


Start Date: 5/16/2016 - End Date: 5/20/2016


Venue: Công ty CP Qnet - Tầng 14 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Remark: